Jako Kościół wierzymy...

...że Bóg kocha każdego człowieka bez względu na to czy jest, w ludzkim rozumieniu, dobry czy też zły. Nie ma na to wpływu jego kolor skóry, płeć, religijność czy spełnienie dobrych uczynków.

Wierzymy, że nasze doczesne życie jest tylko kroplą w oceanie wieczności, którą Bóg ma dla każdego z nas.

Otwarta Biblia

Dlaczego tak wierzymy?

Podstawą naszej wiary jest Pismo Święte czyli zamknięty kanon ksiąg Starego i Nowego Testamentu jako nierozerwalne i niepodważalne Słowo Boże.

Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo (Rodz. 1:27). W związki z tym że Bóg jest Duchem (Ew. Jana 4:24) wierzymy, że człowiek w odróżnieniu od zwierząt został stworzony jako istota duchowa, mająca duszę tzn. intelekt, uczucia i wolną wolę mieszkającą w ciele.

Wierzymy, że w konsekwencji tzw „grzechu pierworodnego” (czyli zerwaniu relacji z Bogiem poprzez nieposłuszeństwo) nasi prarodzice Adam i Ewa stracili Boży rodzaj życia czyli ich duch stał się martwy. To stało się dziedzictwem każdego człowieka przychodzącego na ten świat.

Bóg poprzez cały Stary Testament zapowiada odkupienie rodzaju ludzkiego i mówi o sposobie w jaki to się dokona (np. Iz. 53).