Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.

Mateusza 7, 24

Chrześcijańska Wspólnota Jozue
Kościół Boży w Chrystusie w Siedlcach...

...jest społecznością o charakterze ewangelicznym. Jesteśmy wspólnotą ludzi kochających z całego serca Boga jako naszego Ojca oraz siebie nawzajem zgodnie ze słowami 1 J 4:78.

Przeczytaj więcej

Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.

Jozuego 1, 9

Najnowsze nagranie

Zapraszamy do odsłuchania najnowszych nagrań z nabożeństw naszego Kościoła. Oddajemy wam budujące treści, oparte na Biblii - wciąż aktualnym Słowie Bożym.

Wierzymy, że poniższe nauczania przyniosą Tobie wiele błogosławieństwa i odpowiedzi na Twoje potrzeby! Błogosławimy Twój czas spędzony na słuchaniu 😇